Majątek


Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Środki trwałe  

 wartość w zł.

10 136 273,59
w tym:Budynki i budowle 9 078 582,43
 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania             28 129,02
 Urządzenia techniczne787 337,68
 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie242 224,46
Środki trwałe
w budowie
  11 805,00

 

wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2015-05-22 13:47:19 historia zmian dokumentu

Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Środki trwałe 

wartość w zł.

10 449 172,19

w tym:Budynki9 458 400,15
 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania     14 577,95
 Urządzenia techniczne   741 035,52
 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie   235 158,57

Wytworzył: Michał Buchalik , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2014-05-21 13:24:59 historia zmian dokumentu

Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2012 r.

  wartość w zł.
Środki trwałe 11 045 056,62
w tym:Budynki 9 843 390,46
 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania      21 209,31
 Urządzenia techniczne    925 854,81
 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie    254 602,04

Wytworzył: Michał Buchalik , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2014-05-21 13:42:55 historia zmian dokumentu

Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2011 r.

  wartość w zł.
Środki trwałe 11 710 264,28
w tym:Budynki10 224 868,50
 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania36 326,62
 Urządzenia techniczne1 130 131,50
 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie318 937,66
Wytworzył: Michał Buchalik , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2013-05-14 10:33:24 historia zmian dokumentu

Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2010 r.

    wartość w zł.
Środki trwałe   12 411 058,35
w tym: Budynki 10 616 562,18
  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 55 219,71
  Urządzenia techniczne 1 347 975,11
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 391 301,35
Wytworzył: Michał Buchalik , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: , dnia: 2011-10-30 17:32:50 historia zmian dokumentu

Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2009

 
   wartość w zł:
Środki trwałe  

13 077 105,24

w tym: Budynki

11 009 053,02

  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

60 573,20

  Urządzenia techniczne

1 570 157,04

  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

437 321,98

Wytworzył: Michał Buchalik , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: , dnia: 2011-10-30 17:31:42 historia zmian dokumentu

Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2008 r.:


  wartość w zł.
Środki trwałe   13 402 091,76
w tym: Budynki 11 384 833,79

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 92 241,06

Urządzenia techniczne 1 431 854,57

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 493 162,34  

 

Wytworzył: Michał Buchalik , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: , dnia: 2011-10-30 17:26:00 historia zmian dokumentu

Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2007 r.:


  wartość w zł.
Środki trwałe   13 895 084,90
w tym: Budynki 11 776 605,06

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 130 189,70

Urządzenia techniczne 1 534 178,74

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 454 111,40
Inne wartości niematerialne i prawne   13 989,00
Wytworzył: Michał Buchalik , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: , dnia: 2011-10-30 17:23:53 historia zmian dokumentu

stan na dzień 31.12.2006r. :

Środki trwałe   12 892 109,65
w tym: Budynki 10 644 491,72

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 147 009,30

Urządzenia techniczne 1 707 368,62

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 393 240,01
Inne wartości niematerialne i prawne   31 592,61
Ogółem:   12 923 702,26
wpr.: , dnia: 2011-10-30 17:23:30 historia zmian dokumentu

Archiwum