Pobieranie załącznika 2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Za chwilę rozpocznie się pobieranie załącznika.

Kliknik tutaj jeżeli nie rozpocznie się pobieranie
pokaż ten przetarg

pokaż wszystkie akutalne ogłoszenia