Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
11.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na system kinowy Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
06.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
wybór oferty - zadanie 1 Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
06.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
wybór oferty, odrzucenie - zadanie 2 Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
06.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
wybór oferty, odrzucenie zadanie 1 Usunięcie załącznika wybór oferty, odrzucenie zadanie 1 w przetargu 2/DT/RCK/2015
06.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
wybór oferty - zadanie 2 Usunięcie załącznika wybór oferty - zadanie 2 w przetargu 2/DT/RCK/2015
05.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
wybór oferty, odrzucenie zadanie 1 Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
05.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
wybór oferty - zadanie 2 Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
04.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu 02/DT/RCK/2015 zadanie 2 Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
04.02.2015
Alicja Klimek-Buszko
Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu 02/DT/RCK/2015 zadanie 1 Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
23.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO Modyfikacja przetargu
23.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO Modyfikacja przetargu
22.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
3. Informacja dla wykonawców Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
22.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
22.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. adresu strony internetowej Zamawiającego Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
22.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
SIWZ SYSTEM KINOWY Dodanie załącznika do przetargu 2/DT/RCK/2015
22.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
SIWZ SYSTEM KINOWY Usunięcie załącznika SIWZ SYSTEM KINOWY w przetargu 2/DT/RCK/2015
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO Modyfikacja przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO Modyfikacja przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO Modyfikacja przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
SIWZ SYSTEM KINOWY Dodanie załącznika do przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
Ogłoszenie SYSTEM KINOWY Dodanie załącznika do przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
SIWZ SYSTEM KINOWY Usunięcie załącznika SIWZ SYSTEM KINOWY w przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
  Usunięcie załącznika w przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
SIWZ SYSTEM KINOWY Dodanie załącznika do przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
  Dodanie załącznika do przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO Modyfikacja przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. Modyfikacja przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. Modyfikacja przetargu
21.01.2015
Alicja Klimek-Buszko
ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg