Licytacje


sprzedaż zbiorów kaset VHS

Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury

ogłasza przetarg pisemny w formie licytacji


 

na sprzedaż zbiorów kaset VHS według specyfikacji zamieszczonej
na stronie www.rck.rybnik.pl oraz na stronie www.facebook.com/Harcowka.

 

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Rybnickiego 
Centrum Kultury lub przesyłką pocztową na adres: 
Rybnickie Centrum Kultury, 
44-200 Rybnik ul. Plac Teatralny 1 
do dnia 06 grudnia 2012r.
do godz. 12,00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 


Licytacja zbiorów Wideoteki Rybnickiego Centrum Kultury”


Cena wywoławcza licytacji:

  1. Za cały zbiór (około 1400 tytułów) – 150,00

  2. Za pakiety (po 100 szt.) – 20,00


Termin i miejsce otwarcia ofert:

6 grudnia 2012 r. godz. 12,30 galeria „Oblicza” w siedzibie Rybnickiego Centrum Kultury.

Licytację wygrywa oferta z najwyższą ceną ofertową.

 

 

wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2015-01-16 08:57:29 historia zmian dokumentu

Archiwum